Funkcia BOOST
Funkcia BOOST umožní odsávanie pár s najvyššou intenzitou

Funkcia boost umožňuje okamžitý prechod k maximálnemu výkonu odťahu v prípade aktuálnej potreby odsávať väčšiu koncentráciu pár či pachov.